Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Policach


 • Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o przyznanie jednorazowej pożyczki do wysokości 5 tys. złotych.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach  z dniem 06.07.2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy  dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej w rozumieniu w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na podstawie art. 15 zzb, 15 zzc, 15zze ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568),  z dniem...

 • Nabór wniosków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej art. 15 zze²

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach ogłasza z dniem 06.07.2020 r.  nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego...

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15 zzd

  Powiatowy Urząd Pracy w Policach informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umorzenia pożyczek. Zgodnie z...

 • Informacja o dodatku solidarnościowym

  Szanowni Państwo, 21 czerwca br. weszła w życie Ustawa z dnia 19 marca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz.1068). Od tego dnia poprzez PUE można złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę