Elektroniczne składanie pism i spraw przez EPUAP - Powiatowy Urząd Pracy w Policach


Urząd Elektroniczne składanie pism i spraw przez EPUAP

W celu złożenia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) prosimy o jego doręczenie na jeden z dwóch sposobów:
  1. w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście na adres:
        ul. Tadeusza Kościuszki 5
        72-010 Police
  1. w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl
Złożenie wniosku do urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
 PRACA.GOV.PL
 

ePUAP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę